ADVERT

08 March, 2008

Women's Day

I real admire women and appreciate so much!
Today its there day,
Please use it well to reflect all the struggles you time after time make for the betterment of the world....you are the reasons of all the success and achievements in this earth.

Keep strong never loose hope at all.

For the younger- its a good time to shape yourselves to become good mothers and examples "role models" of he world in all the fields

You can...just remember Bob Marley's words:
"No woman....no cry...Get up stand up!stand for your rights
and of Shaggy "I want to all aldies take full control....independent women dont depend on men"!

Its time now

1 comment:

kamala J Lutatinisibwa said...

weweeeee kutafuta haki za wanawake ni kaupuuzi fulani. katika ulimwengu huu wa nguvu ya hoja, haqkuna ubaguzi wa kijinsia bali hoja yako inaelewekaje!
harakati za kumkomboa mwanamke zianze na kukomboa fikra zake na sio kuwaparamia wanaume. ona akina meghji wamefanya nini na uwanauke wao?

tunahitaji wanawake wasafi na sio mafisadi katika nchi hii